Maurice Hugh Frederick Wilkins

(Pongaroa, Nova Zelanda, 15 de desembre de 1916 — Londres, 5 d’octubre de 2004)

Maurice Wilkins

© Fototeca.cat

Físic i biòleg britànic.

Investigà en el camp de la física atòmica (separació dels isòtops de l’urani) i, més tard, féu estudis sobre difracció de raigs X, els quals permeteren a Watson i Crick de proposar un model nuclear de l’àcid desoxiribonucleic (1953). El 1962 compartí amb aquests dos investigadors el premi Nobel de medicina, que els fou atorgat pels descobriments referents a l’estructura molecular dels àcids nucleics i llur significació per a la transferència d’informació en la matèria viva..