Max Planck Gesellschaft

Centre d’investigació alemany fundat l’any 1948 com a successor del Kaiser-Wilhelm Gesellschaft, creat l’any 1911.

El primer responsable de l’entitat fou Otto Hahn. En el moment de la seva creació, la societat era responsable de 25 instituts d’investigació. L’any 1960 es feu càrrec de la institució Adolf Butenandt, i aquest mateix any el centre disposava de més de 40 instituts d’investigació. El 1984, Heinz A.Staab n'assumí la presidència, càrrec que posteriorment ocuparen Hans F.Zacher (1990-96), Hubert Markl (1996-2001) i Peter Gruss (d’ençà del 2002).