Max von Laue

(Pfaffendorf, 9 d’octubre de 1879 — Berlín, 24 d’abril de 1960)

Físic alemany.

Féu importants investigacions sobre els raigs X (difracció a través de cristalls, etc), que permeteren, més endavant, d’utilitzar aquestes radiacions per a analitzar l’estructura molecular de moltes substàncies. El 1914 rebé el premi Nobel de física.