maxíl·lula

f
Anatomia animal

Primer parell de maxil·les dels crustacis.