Mayflower

Reproducció del Mayflower al Plimoth Plantation, a Plymouth

Nom del vaixell que, el 1620, portà a l’Amèrica del Nord els 102 emigrats anglesos —entre els quals un grup de puritans (Pilgrim Fathers)— que fundaren la colònia de Plymouth, a Nova Anglaterra.

Durant la travessada fou redactat el Mayflower Compact, document fundacional politicoreligiós de la nova colònia.