mazdakisme

m

Moviment politicoreligiós, propugnat a Pèrsia al s V per Mazdak, tendent a l’igualitarisme i a un comunisme incipient.