mecenatge

m

Protecció generosa a empreses culturals o benèfiques.