mediateca

f
Arxivística i biblioteconomia

Centre que recull, guarda i difon documents en qualsevol mena de suport (paper, vídeo, enregistrament fonogràfic, etc).