mediatriu

mediatriz (es), median line (en)
f
Matemàtiques

Donat un segment, lloc geomètric dels punts del pla que equidisten de tots dos extrems del segment.

Coincideix amb la recta perpendicular al punt mitjà del segment. Les tres mediatrius dels costats d’un triangle es tallen en un punt únic, anomenat circumcentre.