medicament

potinga, potingues, medicamento (es), medicine (en)
m
Farmàcia

Substància, simple o composta, emprada amb una finalitat terapèutica contra les manifestacions patològiques, tant si produeix el guariment suprimint la causa de la malaltia com si només n’atenua els símptomes.

Hom pot classificar els medicaments en formes oficinals o galèniques, és a dir, productes naturals preparats i combinats per l’apotecari segons les fórmules d’un determinat codi, preparacions magistrals, prescrites pel metge, que en dóna la composició, i elaborades pel farmacèutic a partir de drogues, productes químics i preparacions galèniques, i medicaments especials, designats per un nom enregistrat, la composició, l’eficàcia terapèutica i la innocuïtat dels quals són garantits per un visat oficial. El medicament és presentat en una forma medicamentosa adaptada a una determinada via d’administració (forma farmacèutica). Els medicaments són sotmesos, dins l’organisme, a tot un seguit de transformacions químiques catalitzades per enzims, que en modifiquen l’estructura i les propietats farmacològiques i n'afavoreixen l’eliminació. Cal dir que els efectes terapèutics no són purs; gairebé tots els medicaments tenen efectes no desitjables o secundaris, els quals sovint són de tipus al·lèrgic.