medicament genèric

m
Farmàcia

Fàrmac amb el mateix principi actiu que un altre de marca registrada.

Un medicament genèric té un principi actiu i, per tant, idèntica actuació, que el que conté una marca registrada. És més barat perquè no té marca o bé perquè n'ha caducat la patent original.

Al desembre del 2008 hi havia a l’Estat espanyol un total de 5.105 formats comercialitzats de medicaments genèrics elaborats a partir de 187 principis actius. Els genèrics representaven el 31,8% del total, enfront de 10.965 marques de medicaments no genèrics en el mercat espanyol, i el nombre d’unitats consumides era d’un 21,81% sobre el total.

Tot i que el seu consum és molt baix en comparació amb el de la resta de països europeus, se'n promou l’ús per tal de reduir la despesa farmacèutica a càrrec de les administracions. Al novembre del 2011 entrà en vigor el decret fruit d’un acord entre el Ministeri de Sanitat espanyol i les comunitats autònomes pel qual, llevat d’excepcions justificades, els metges havien de receptar per principi actiu i no per marca de medicament. Hom prescrivia també la venda del genèric més econòmic. L’estalvi aconseguit amb aquesta mesura s’estimava en uns 2.000 milions d’euros anuals.