medicina legal

f
Medicina

Branca de la medicina que tracta dels problemes biològics i medicoquirúrgics en relació amb les ciències jurídiques i socials, en especial el dret penal.

Aquest cos de doctrina consta essencialment de dues grans parts: una que tracta d’elaborar els elements doctrinals que poden concórrer a facilitar la formació i l’evolució del dret (medicina jurídica), i una altra que tracta d’aplicar pràcticament les nocions científiques i metodològiques o els fets útils a la justícia (medicina forense). Les múltiples formes d’activitat medicolegal comprenen les denúncies, els certificats, les visites fiscals, els peritatges, els arbitratges, etc. Aquestes prestacions poden ésser sol·licitades per l’autoritat o per persones privades.