medimne

m
Història

Mesura grega de capacitat per als àrids, d’una valor diversa, segons el lloc i el temps.

El medimne àtic corresponia a dues àmfores (uns 52 litres, aproximadament).