medís

varenga (es), floor timber (en)
m
Transports

Peça simètrica que forma la base o l’extrem inferior de cada costella d’un buc.

Els medissos van travessers sobre la quilla.