meditar

meditar (es), to meditate (en)
tr
Religió
Psicologia

Aplicar el pensament amb profunda atenció a la consideració (d’alguna cosa).