medul·la

f
Botànica

En la tija i l’arrel, part interna del cilindre central, circumdada pels feixos vasculars.

És constituïda per un teixit parenquimàtic anomenat parènquima medul·lar.