Mein Kampf

‘La meva lluita’

Obra d’Adolf Hitler, elaborada bàsicament a la presó i publicada el 1925.

Escrita a cavall de l’autobiografia i el manifest, fou el resultat de l’experiència que li aportà el fracàs del  putsch de Munic (1923).  Reflecteix la ideologia més típica del nazisme (supremacia de la raça ària, antisemitisme, oposició a tot individualisme i liberalisme, per tal com la llibertat i la igualtat són contràries a la natura, etc.) i estableix les línies d’actuació per assolir el poder polític. El 1925 Hitler elaborà una segona part de l’obra, que fou publicada l’any següent. Després de la Segona Guerra Mundial, bé que la seva publicació no fou expressament prohibida, el land de Baviera, que en posseÏa els drets durant 70 anys, no accedí a autoritzar-ne cap reedició. En expirar els drets (u de gener de 2016), l’Institut d’Història Contemporània de Munic en publicà una edició crítica.