melanòcit

melanocito (es), melanocyte (en)
m
Biologia

Cèl·lula voluminosa, derivada de la cresta neural de l’embrió, amb el soma situat a la filera basal de la pell; emet prolongacions que es dirigeixen cap als espais intercel·lulars epidèrmics.

Els melanòcits es comporten com a glàndules secretores unicel·lulars i contenen en llur protoplasma estructures especialitzades, els melanosomes, repletes de tirosinasa, enzim que intervé en la síntesi de la melanina.