melanoma maligne

nevocarcinoma
m
Patologia humana

Tumor maligne que apareix en aquelles estructures que contenen cèl·lules pigmentades o melanòcits i, concretament, a la pell, a les mucoses, als ulls o al sistema nerviós central; la majoria, però, es formen a la pell de les cames o de l’esquena, d’altres neixen de lentígens malignes.

Presenten formes, volums i colors variables, produeixen sovint metàstasis i són molt malignes.