Melcior Miralles

(València?, abans del 1419 — València, 1502)

Cronista.

Capellà d’Alfons IV de Catalunya-Aragó, nomenat el 1435. Residí a Nàpols del 1453 al 1466, que fou nomenat sotssagristà de la seu de València, càrrec que tingué fins a la mort. Li ha estat atribuït, amb bon fonament, el Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, on sembla donar notes autobiogràfiques els anys 1419, 1423, 1433 i 1434.