Melissos de Samos

Μέλισσος ὁ Σάμιος (el)

(Samos, segle V aC — Samos, segle V aC)

Filòsof grec, de l’escola d'Elea.

Hom sap que comandà la flota samiòtica que derrotà els atenesos (441-440 aC). Resten uns quants fragments de la seva obra en prosa Sobre la natura o sobre l’ens, conservats per Simplici. També el tractat pseudoaristotèlic Sobre Melissos, Xenòfanes i Gòrgies en dóna moltes notícies, i permet de suposar que representà la transcripció ontològica més sistemàtica i coherent del pensament de Parmènides.