Melquisedec

(?, ? — ?, ?)

Rei sacerdot de Salem, a Canaan.

Rebé el delme d’Abraham, vencedor del rei d’Elam, i oferí un sacrifici de pa i de vi per ell.