membrana nuclear

f
Biologia
Anatomia

Membrana que limita el nucli de la cèl·lula.