memòria USB

llapis de memòria
f

memòria USB

Petit dispositiu d’emmagatzematge que utilitza la memòria flaix per a guardar la informació sense necessitat de bateries.

Aquests dispositius, gràcies a l’encapsulat de plàstic o metall, estan protegits de la pols. Actualment han desplaçat altres suports d’emmagatzematge com els CD o els disquets. Els sistemes operatius més moderns poden llegir i escriure sense la necessitat de controladors especials.