Men Rauch

(Scuol, Grisons, 1888 — Scuol, Grisons, 1958)

Enginyer, compositor i escriptor retoromànic, d’estil popular.

Cultivà el teatre, la poesia, la narració breu i la biografia. Fundador, editor i redactor de la Gazetta Ladina (1922), passà (1939) a redactor literari del nou Fögl Ladin. A partir del 1951, animà una companyia de teatre ambulant. Entre les seves obres cal esmentar Il nar da Fallun (narració), Chanzuns umoristicas cun la guitarra, L’alba e la s-charbunada (narració en vers), Gian Travers e la chanzun da la guerra de Müsch, Il premi da la vita (teatre, en col·laboració amb Men Gaudenz), In bocca d’luf, Il Battaporta (poesia), Chanzuns per la guitarra.