Menci

(Zou, aprox. 371 aC — Lu, 289 aC)

Nom amb què és conegut el filòsof xinès Mengzi.

Considerat el seguidor de Confuci més destacat, difongué una ètica social basada en la benevolència i en la rectitud i que defuig l’excessiu utilitarisme de Confuci. L’home, bo per natura, ha de conrear fins a llur perfecció les quatre virtuts fonamentals: benevolència, rectitud, decòrum i coneixement. Un dels “Quatre llibres” del confucianisme porta el seu nom.