Mencui

Poble en procés de despoblament (1 256 m alt.) del municipi de Soriguera, dins l’antic terme d’Estac (Pallars Sobirà), situat al vessant meridional de la Muntanyeta.

L’església de Sant Climent depèn de la d’Estac. Pertangué als ducs d’Híxar. Formava municipi independent a mitjan s. XIX.