Mende

Ciutat del Llenguadoc, Occitània, capital del departament de Losera, França, a la riba esquerra de l’Òlt.

És un centre turístic, i hi ha indústria tèxtil. És un bisbat catòlic. La catedral, dels s. XIV-XV, fou reconstruïda a la primeria del s. XVII.