menestral

f
m

Persona que professa una art mecànica.