meningitis tuberculosa

f

Meningitis produïda pel bacil de Koch.

Es caracteritza pel fet que el líquid cefalorraquidi és hipertens i clar, amb albúmina alta, presència de globulines, clorurs i glucosa disminuïts i pleocitosi limfocítica; a més, la investigació del bacil de Koch pot ésser positiva, tot i que a vegades cal utilitzar la inoculació a animals d’experimentació.