mercantilista

f
m
Economia

Partidari del mercantilisme.