mercat negre

m
Economia

Intercanvi il·legal o clandestí de mercaderies la circulació de les quals és prohibida o racionada.