Mercator Océan

Corporació francesa que té per objectiu el desenvolupament, producció i distribució de productes i serveis d’oceanografia operacional a mar obert.

Nasqué el 1995 com a projecte de desenvolupament i recerca orientat a posar a punt un sistema operacional de predicció oceanogràfica global capaç de proporcionar prediccions de les diferents variables que caracteritzen l’estat dels oceans com són la temperatura, la salinitat, els corrents marins o nivell del mar de manera similar com es fa en meteorologia. El 2002, les principals institucions i organismes francesos relacionats amb l’oceanografia operacional, el CNES (Centre National d’Études Spatiales), el CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), l’Ifremer, l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), Météo-France i el SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine); s’associaren per a unificar tots els esforços que s’havien fet fins el moment i crearen, vuit anys més tard, la corporació actual. El CNES ja no forma part de l’Assemblea General de la corporació, tot i ser-ne membre fundador.