Mercedes

Localitat de l’estat de Portuguesa (Veneçuela).