Mercure de France

Revista literària francesa.

Fou fundada a París el 1890 per Alfred Vallette per a impulsar l’escola simbolista, bé que sempre estigué oberta a d’altres corrents i escriptors, com ara els que crearen la revista Nouvelle Revue Française. Antològica, crítica i informativa, acomplí un paper important en la cultura europea, augmentat amb la creació (1894) i l’activitat de la casa editorial homònima. De periodicitat mensual o bimensual, fou publicada ininterrompudament (llevat del període 1940-46, que fou prohibida) fins el 1965, que desaparegué.