meridià

m
Geografia

Qualsevol semicercle màxim de la Terra que va de pol a pol.