meritocràcia

f

Concepció social segons la qual la jerarquia es basa exclusivament en els mèrits personals.