merostomats

m
pl
Zoologia

Classe d’artròpodes quelicerats de respiració branquial amb el cos dividit en un prosoma (o cefalotòrax, no equivalent al dels crustacis) i un opistosoma (o abdomen), aquest darrer subdividit en mesosoma i metasoma.

Gairebé tots els representants d’aquest grup s’extingiren durant el Paleozoic, i actualment tan solament en sobreviuen algunes espècies tropicals. Inclou formes marines i d’aigua dolça. Els merostomats es divideixen en dos ordres: els dels euriptèrids, tots fòssils, i els dels xifosurs, amb representants vius.