Mersey

Riu d’Anglaterra (115 km).

Neix als Penins i desguassa a la mar d’Irlanda per un ample estuari, a les ribes del qual es troben les ciutats de Liverpool i Birkenhead (unides per un túnel sota el riu).