mescalina

f

Substància al·lucinògena extreta del peiot.

Hom no ha determinat si el seu consum crea dependència.