meso

m
Química

Nom genèric dels composts òpticament actius que tenen un pla de simetria que secciona la molècula en dues parts les quals són imatges especulars l’una de l’altra.

Aquest és el cas, per exemple, de l’àcid tartàric. Hom diu que els composts meso, o mesocomposts, resten internament compensats, car la contribució de cada part a la rotació òptica és igual, però de signe contrari, i, per tant, la rotació total és nul·la.