mesocarpi

m
Botànica

Part mitjana del pericarpi, compresa entre l’epicarpi i l’endocarpi; sovint és carnosa.