mesoescala

f
Meteorologia

Escala corresponent a fenòmens meteorològics que abracen extensions horitzontals mitjanes, entre uns pocs i algunes desenes de quilòmetres.

En l’enorme rang de dimensions dels fenòmens atmosfèrics, la mesoescala representa una escala intermèdia entre la microescala (que abraça fenòmens de reduïdes dimensions, com un petit remolí de vent, l’intercanvi de calor en la capa d’aire propera a terra, la dispersió d’un contaminant a l’atmosfera, etc.) i la macroescala (a la qual pertanyen els sistemes i les pertorbacions de molt gran abast, com els anticiclons, les depressions o algunes ones atmosfèriques que impliquen longituds de milers de quilòmetres). Fenòmens típics de la mesoescala són, per exemple, les tempestes, els fronts o les brises de mar i de terra. No obstant aquesta divisió, la interacció entre les tres escales és molt forta i dona gran complexitat a l’estudi dels fenòmens meteorològics.