mesotelioma

m

Tumor, generalment maligne, originat en el mesoteli de les seroses (pleura, peritoneu i pericardi).

És una neoplàsia poc freqüent que afecta sobretot la pleura i que es dóna especialment en persones exposades a l’asbest. N'hi ha un tipus de localitzat, que pot ésser ressecat quirúrgicament amb èxit, i un altre de difús, molt més maligne, que sol provocar dolor i embassament serós o hemàtic.