Mesozoic

Segona era (o eratema) del Fanerozoic, compresa entre el Paleozoic i el Cenozoic.

Fou introduït per J.Phillips. És dividit en tres períodes: Triàsic, Juràssic i Cretaci. Hom el considera sinònim de Secundari o era secundària. En el Triàsic inferior es produí una impotant radiació del grup dels rèptils: els teràpsids i els arcosaures. Els teràpsids, que ja presentaven alguns aspectes mamiferoides, donaren pas als mamífers a la fi del Triàsic. Els arcosaures es diversificaren fins a donar tres branques molt especialitzades: la dels cocodrils, que sobreviuen actualment, la dels pterosaures o rèptils voladors, i la dels dinosaures, dels quals sorgiren les aus actuals. La diversificació dels rèptils no fou solament terrestre, sinó que d’altres conqueriren l’aire (pterosaures) i l’oceà (ictiosaures). La fi del Cretaci és marcada per una gran extinció en massa que afectà els ecosistemes marins i terrestres. Aquest daltabaix afavorí l’expansió d’un grup, fins aleshores poc especialitzat i diversificat, els mamífers.