mestre
| mestra

f
m

Persona de qui hom és deixeble, de qui hom pren norma, ensenyament.