Mestre de Canapost

(?, segle XV — ?, segle XV)

Mestre de Canapost Retaule de la Mare de Déu de la llet

© Fototeca.cat

Nom amb què és conegut el pintor anònim autor del retaule de la Mare de Déu de la llet , de l’església de Canapost (Baix Empordà), conservat al Museu Diocesà de Girona.

Influït pel goticisme francoflamenc, especialment per l’estil concret i simple de Fouquet, el seu art, d’accentuat refinament, assenyala el pròxim canvi vers el Renaixement. Hom li atribueix el Retaule de la Llotja de Perpinyà, del 1489, i les Mitges figures de Jesús i de la Mare de Déu d’un medalló reliquiari de la catedral de Girona donat el 1496. Darrerament s’han assenyalat les estretes relacions que hi ha entre la seva obra i la del Mestre de la Seu d’Urgell .