mestre d’escola
| mestra d’escola

mestre
f
m
Educació

Persona encarregada d’impartir l’ensenyament primari.

El títol que capacita els mestres d’escola per a exercir és concedit a les escoles universitàries de formació del professorat.