mestre Rodrigo

(?, f segle XV — ?, f segle XV)

Escultor alemany, actiu a la península Ibèrica.

És autor del cadiratge baix de la catedral de Toledo, amb relleus que representen la guerra de Granada (1489-94). Vers el 1498 començà el cadiratge de la catedral de Plasència, amb relleus de figures grotesques, que ironitzen la societat del seu temps. El cadiratge de la catedral de Ciudad Rodrigo fou fet, majorment, pels seus deixebles. La seva obra té dues influències, l’alemanya en la temàtica i la flamenca en l’estil, i és un pas del gòtic vers el Renaixement.