mestressa de casa

f
Sociologia

Dona que té per funció governar la seva llar.